ورق گالوانیزه فرمینگ

توضیحات

طول : دلخواه
عرض : 125 – 120 – 100 سانتی متر
وزن در هر متر مربع : 5.4 کیلوگرم