ورق گالوانیزه صاف عرض 120

توضیحات

طول : دلخواه
وزن در هر متر مربع : 5.4 کیلوگرم