ورق فرمینگ رنگی کوره ای ضخامت 50

توضیحات

طول : دلخواه
وزن در هر متر مربع : 5.4 کیلوگرم