قابنما لبه قوس به داخل عرض 55

توضیحات

طول : 250 سانتی متر
عرض مفید : 44 سانتی متر
نوع رنگ : کوره ای – استاتیک
جنس : ورق سیاه روغنی ضخامت 1.0 سانتی متر