قابنما سه پله

توضیحات

طول : 250 سانتی متر
عرض مفید : 42 سانتی متر
نوع رنگ : کوره ای – استاتیک
جنس : ورق سیاه روغنی ضخامت 1.0 سانتی متر