روفتایل پارس سفالی

توضیحات

طول : 34 سانتی متر
عرض : 42 سانتی متر
وزن در هر متر مربع : 45 کیلوگرم
مقاومت فشاری نقطه ای : 194 کیلوگرم
تعداد در هر متر مربع پوشش : 9
نوع رنگ : پودری – پختی
مدت ضمانت : 10 سال
جنس : سیمان – سیلیس – الیاف