روفتایل پارس خاکستری

توضیحات

طول : 34 سانتی متر 

عرض : 42 سانتی متر 

وزن در هر متر مربع : 45 کیلوگرم 

مقاومت فشاری نقطه ای : 194 کیلوگرم تعداد در هر متر مربع پوشش :

نوع رنگ : پودری پختی  

مدت ضمانت : 10 سال 

جنس : سیمان سیلیس – الیاف