معرفی متریال کینگستون در سقف شیبدار

1400-6-12 20:43:23 +00:00

(KINGSTON)کینگستون تنها تولید کننده سیستم پوشش نمایی سقف های شیبدار در ایران است که به طور کلی متشکل از 8 لایه میباشد. هسته اصلی آن از جنس گالوالوم (آلوزینک) و رویه سطحی آن توسط دانه های سنگریزه پوشانیده شده است. در هسته کینگستون از گالوالوم استفاده شده است. گالوالوم آلیاژی است از فوالد، آلومینیوم [...]

رفتن به بالا