توضیحات

مینی تایل پرچین لوازم جانبی در سقف شیبدار

مینی تایل پرچین ابزاریست که در حاشیه سقف های شیبدار جهت زیبایی کار و عدم ریزش باران بر روی دیوار های جانبی مورد استفاده قرار میگیرد.

کاربرد قابنما و مینی تایل و پرده نما دقیقا یکی میباشد و اختلاف اصلی در جنس و اختلاف قیمت آن ها میباشد.

تصاویر مینی تایل پرچین