توضیحات

روفتایل برای سقف شیبدار

• روف تایل ازجنس بتن که با دستگاه اتوماتیک تحت حرارت باال با فشار2000 psi تولید میشود.
• در هر متر مربع این متریال سقفی 9 عدد تایل بتونی سقفی قرار میگیرد.
• وزن تایل : وزن تایل ها بسته به نوع کارخانه تولیدی و با توجه به موج کوتاه یا موج بلند بودن تایل
بین 42 – 50 کیلوگرم میباشد.

• 1-مقاوم در برابر وزش باد ،باران ، برف و طوفان
• 2-مقاوم در برابر آتش سوزی ، زلزله و سقوط اجسام
• 3-مقاومت باال در برابر یخ زدگی و ضد جلبک
• 4-سازگار با محیط زیست بدون آزبست و آهک
• 5-عایق مناسب در مقابل نزوالت جوی (بردتی و گرمایشی)
• 6-زیبا ،قیمت مناسب، کارایی باال نسبت به دیگر محصوالت
• 7-تنوع رنگ (7رنگ) تولید رنگ سفارشی در متراژ باالی 50 مترمربع
• 8-سهولت نصب و حمل و نقل آسان
• 9-دارای ضمانتنامه معتبر 15 ساله ی ثبات رنگ

معایب روفتایل

• 1 -شکنندگی در هنگام نصب با توجه به اینکه این جنس از ماهیت سیمانی برخوردار میباشد در زمان تولید و نصب هنوز
استحکام کافی را برخوردار نمیباشد.
• 2 -ایجاد نم در قسمت های زیرین تایل ها که در برخی از قالب های تولیدی کارخانجات مختلف دیده میشود.
• 3 -عدم وجود سطحی سیقلی در برخی از قالب های کارخانجات که میتواند ناشی از دانه درشت بودن مواد تولیدی در
هنگام پرس تایل ها باشد.

این نوع پوشش توسط کارخانه جات مختلفی از جمله شیراز روفتایل، پارس روفتایل، ایران روفتایل و . . . مورد عرضه قرار میگیرد که با توجه به کاهش بسیار شدید مابقی پوشش های موجود در بازار ایران1 و برابری قیمت ورق با این از جنبه اقتصادی بسیار با صرفه و ماندگار میباشد.

کارخانه جات تولیدی روفتایل

• از جمله کارخانه جات تولیدی روفتایل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• 1 -کارخانه پارس روفتایل واقع در کیلومتر 23 اتوبان شیراز – اصفهان
• 2 -کارخانه شیراز روفتایل واقع در کیلومتر 9 جاده جهرم بعد از تفیهان
• 3-کارخانه ایران روفتایل واقع در رشت

• **مابقی کارخانه جات تولیدی مورد تایید شرکت آسابام نمیباشند**

فایل pdf روفتایل در سقف شیبدار

روفتایل