توضیحات

سرپنجه لوازم جانبی در سقف شیبدار

پنجه یا اصطلاحا سرپنجه به ابزاری گفته میشود که در انتهای بخش هایی از سقف که تیزه اجرا شده است مورد استفاده قرار میگیرد.

مزیت استفاده از سر پنجه عدم نفوذ حیوانات و حشرات به سطح زیرین سقف های شیبدار میباشد.

از انواع پنجه میتوان به پنجه های فلزی و پنجه های سفالی اشاره کرد.

تصاویر پنجه یا سرپنجه