پروژه های سقف شیبدار آسابام در سال 1398

در این ویدیو پروژه های سقف شیبدار اجرا شده توسط آسابام در سال 1398 را ببینید.