پروژه سقف شیبدار با ورق در بندرانزلی توسط آسابام در سال 1397

پروژه سقف شیبدار با ورق در بندرانزلی توسط آسابام در سال 1397

در این ویدیو پروژه سقف شیبدار اجرا شده با ورق در بندر انزلی توسط آسابام در سال 1397 آشنا خواهید شد.