کینگستون تنها تولید کننده سیستم پوشش نمایی سقف های شیبدار در ایران است که به طور کلی متشکل از 8 الیه می
باشد.هسته اصلی آن از جنس گالوالوم )آلوزینک( و رویه سطحی آن توسط دانه های سنگریزه پوشانیده شده است.در
هسته کینگستون از گالوالوم استفاده شده است.
گالوالوم آلیاژی است از فوالد، آلومینیوم و روی که شامل مقداری سیلیکون نیز می باشد.گالوالوم استفاده شده در کینگستون
دارای استاندارد ASTMآمریکا می باشد. قابلیت های فراوان و مزایای چشمگیر گالوالوم نسبت به ورق گالوانیزه اکنون
این آلیاژ را در زمره پرمصرف ترین محصوالت به کار رفته در پوشش سقف قرار داده است.سنگریزه های کینگستون عالوه
بر اینکه از لحاظ ظاهری و زیبایی منحصر به فرد می باشند در واحد حجم نیز از تراکم بسیار باالتری نسبت به انواع مشابه
برخوردار می باشند.
سنگریزه ها توسط یه الیه شفاف و محافظ اکریلیکی آستر شده اند که مانع نفوذ گرد و غبار، رشد و جایگیری خزه و جلبگ،
سبب اتصال مضاعف سنگریزه ها و سبب براقی و زیبایی سطح تایل می گردد.
مزایای متریال سقفی کینگستون
• کینگستون سیستم سقفی مناسب برای مناطق با بادهای شدید است .
• سقف های شینگل سنتی، بتنی و چوبی در این مناطق سبب تخریب خانه ها می شوند.
• البته سقف کینگستون را به دلیل داشتن یک سیستم متحد و بهم پیوسته می توان به صورت یک واحدکامل دانست، که
میتواند در مقابل بادهایی که به سمت باال می وزند مقاومت کند. درحقیقت کینگستون گارانتی ورزش باد با سرعت 120
مایلز در ساعت در مقابل طوفان و باد را داراست .
• این سیستم را میتوان یک سیستم مقاومتی خوب در مقابل آوارهایی دانست که حتی سبب تخریب سیمان و آسفالت می
شوند. تایل های کینگستون با هسته ی فوالدی آن قادر به مقاومت در مقابل تگرگ با هر سایزی می باشد، ،بنابراین این
ویژگی این محصول را به محصولی برتر در صنعت سقف تبدیل کرده است.
• به کارگیری سیستم سقف های شیب دار سنگریزه ای درمناطقی که پتانسیل وقوع طوفان و بادهای شدید را دارند توصیه
می شود.
• مقاومت در برابر آتش
• کینگستون یک راه حل برتر در مناطقی است که پتانسیل آتش سوزی را دارند. هسته فوالدی و چسب اکریلیک این
محصول موادی غیر قابل احتراق هستند، این بدین معنی است که سیستم سقف های شیب دارسنگریزه ای یک استثنا
برای مقاومت در مقابل خاکسترهای مشتعل و دیگرمواد آتش زا است. مشخصات یکپارچه این محصول اجازه نمیدهد که
خاکسترهای داغ از روی سقف بیفتند و به عنوان یک واحد غیرقابل نفوذ عمل میکند.
• فروریختن سقف در طول آتش سوزی یک نگرانی قابل توجه در خصوص ایمنی است. اکثرسقف ها براثر وزن و عدم
پیوستگی ریزش میکنند . هربخشی از سقف کینگستون را به عنوان یک واحد مجزا پیوستگی و یکپارچگی دارد.
• فضای خالی پرشده با هوا بین الیه های سقفی گرما را با ایجاد یک سیستم انتقال گرما پراکنده میکند. این تنها یک ذخیره
کننده انرژی درطول گرما یا سرما نیست بلکه دلیلی برای اتربخشی سیستم کینگستون در زمان وقوع اتش سوزی است.
• زمین لرزه
• وقوع یک زمین لرزه میتواند سبب تغییر مکان دادن یا کنده شدن یک سقف شود، که این خطر سقوط آوار را در پی
دارد. زمانی که یک زمین لرزه چهارچوب یک خانه را می لرزاند، اگرمواد بکار برده شده درسقف سنگین باشد قسمت
هایی از آن از جای خود بیرون خواهند آمد و موجب ریزش قسمتی و یا کل سقف می گردد. بسیاری از خانه ها به دلیل به
کار گیری سقف های سنگین بعد از وقوع یک زمین لرزه به طور کلی ویران شده اند زیرا یک سقف سنگین فشار زیادی
را به ساختار خانه وارد میکند .
• درمدت زمان وقوع یک زمین لرزه سیستم سقفی کینگستون درمقایسه با سیستم های دیگر بهترین عملکرد را دارد.
سبک بودن تایل های کینگستون باعث ایجاد کمترین فشار به ساختار خانه می شود .به عالوه سیستم یکپارچه باعث
تقویت ساختار کلی خانه می شود.
• بازده انرژی)بهره وری انرژی(
• سقف های گالوالوم به عنوان مواد به صرفه در مصرف انرژی به سرعت درحال کسب جایگاه در بازار است. طبق گزارشات صاحبین امالک این
نوع ورق باعث صرفه جویی بیش از 20 %انرزی میشود. برطبق مطالعات انجام شده در مرکز انرژی و برق فلوریدا و آزمایشگاه ملی oak
ridgeو بسیاری از مراکز مستقل دیگر بازتاب پذیری و کارامدی سقف با ورق گالوالوم به تایید رسیده است. مطالعاتی درخصوص اثبات
کارآمدی سقف از جنس ورق گالوالوم درمصرف انرژی نیز درحال انجام می باشد.
• سقف های کینگستون با ورق گالوالوم از پیش رنگ شده قادر است انعکاس خورشیدی را تا حداقل 65 %نشان دهد و تا80%حرارت را نشر
دهد .این میتواند تاثیر فاحشی برمصرف انرژی بوسیله کاهش هزینه تهویه هوا و دود و آلودگی که براثر تولید آن انرژی به وجود میاید گردد.
به عالوه، حجم گرمایه پایین سقف گالوالوم به این معنی است که گرما توسط آن به محض رفتن خورشید پشت ابر پراکنده می شود.
• سقف های دیگر حجم گرمایی بیشتری دارند و حتی زمانی که خورشید نمی تابد سبب نگه داشتن گرما و تابیدن به ساختار زیرین می شوند .
•حمل و نقل بدون تلفات
• سهولت حمل و نقل، قابلیت جابه جایی سریع و سالم، آسان بودن باال کشیدن قطعات و عدم بروز شکستگی در هنگام تغیییر
مکان، از دالیل گرایش فراوان به کینگستون می باشد.
• عملکرد عایقی
• سنگریزه های نارسانی موجود در سطح کینگستون باعث می شود که این محصول هم از لحاظ حرارتی عملکرد مطلوبی را دارا
باشد، و هم مانع نفوذ صوت باشد. سیستم جایگذاری و نوع جنس کینگستون و سطح مناسب ناحیه همپوشانی و اورلپ تایل ها
باعث می گردد که هیچگونه درز و منفذی البه الی تایل ها باقی نماند و در مواجهه با باد و باران سقف کامال آب بندی و بدون
رخنه باشد.
•استحکام و پایایی
• وجود آلیاژ گالوالیوم در هسته کینگستون که در برابر خوردگی و فرسودگی ویژگیهای به مراتب باالتری نسبت به ورق های
گالوانیزه دارد )بیش از 9 برابر( به تاپ تایل سختی و استحکام بی نظیری را بخشیده است.
نمونه پروژه های اجرا شده کینگستون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست