معرفی پوشش سقفی بامینو

اگر چه طرح بامینو از لحاظ شکل و فرم شبیه سفال است ولی چیزی که باعث برتری کمی و کیفی بامینو نسبت به سفال یا حتی روف تایل بتنی میشود مواد تشکیل دهنده بامینو است . کامپوزیت بامینو از با کیفیت ترین پلیمرهای صنعتی و سنگدانه تشکیل شده است.بامینو را میتوان به هر شکل و فرمی تولید کرد ولی انتخاب ما در اولین طرح ، مبتنی بر یکی از پرطرفدارترین فرم های پوشش سقف یعنی سفال بوده و قطعا در آینده فرم های دیگری نیز از بامینو تولید خواهد شد .
همگن سازی مواد تشکیل دهنده (سنگدانه – پلیمرصنعتی) نیاز به داشتن دانش و تکنولوژی دارد.

مزایای بامینو
عدم جذب آب
نشکن
قابل بازیابت
وزن سبک
نصب آسان
معایب بامینو
در هنگام نصب باید فاصله تیرریزی دقیق رعایت شود در غیر اینصورت نصب با مشکل روبرو خواهد شد.
سطح مات

فهرست