پوشش روفتایل

از گذشته یکی از پر کاربردترین مصالح پوشش سقف شیبدار محصول سفال بام بوده که از جنس سفالین و در چند طرح مختلف تولید میشد .

این محصول دارای ایراداتی بود که متخصصان را بفکر تولید محصولی جایگزین انداخت.
و از نتیجه این کنکاش روف تایل ( روف تایل پارس ) بوجود آمد که از جنس بتنی خواص و سبک و دارای رنگ پذیری بود.

با توجه به اینکه این محصول باید طوری طراحی میشد که ایرادات موجود در سفال را برطرف میکرد لذا فقط توانست تنوع رنگ را به برتری خود نسبت به سفال اضافه کند.

و همچنین تبلیغات وسیع و هدفداری نیز برای این محصول صورت نگرفت از این رو روف تایل با وجود اینکه سالیان زیادیست تولید و به بازار عرضه میشود ولی نتوانسته محبوبیت و جایگاهی بهتر از سفال بدست بیاورد و حتی ناشناخته تر نیز مانده و تقاضای نسبتا محدودی دارد .

امید است این محصول بتواند جایگاه واقعی خود را در میان انبوه پوشش های سقف شیبدار بدست آورد .

اطلاعات بیشتر

گالری عکسهای روفتایل

در این صفحه عکسهایی از پروژه های اجرا شده با پوشش روفتایل را ببینید
بزن بریم