بررسی رنگ قرمز سفال طبرستان رویال

در این ویدیو به بررسی طیف رنگی قرمز در سفال طبرستان رویال میپردازیم که این محصول تولید شده توسط شرکت تولیدی اجرایی سقفهای شیبدار آسابام میباشد