در این ویدیو به بررسی طیف رنگی قرمز در سفال طبرستان رویال میپردازیم که این محصول تولید شده توسط شرکت تولیدی اجرایی سقفهای شیبدار آسابام میباشد

فهرست